Używamy cookies Akceptuje

online store rules

§1
Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.niebodesign.pl (dalej: „sklep internetowy”) jest Anna Węgrzyniak, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: ul. Mazowiecka104a/31, 30-023 Kraków, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca REGON: 365628750, NIP: 9542606413, zwana dalej „przedsiębiorcą”.

§2
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, w tym składania zamówień na produkty przedsiębiorcy, dostarczania zamówionych produktów, uiszczania przez klienta ceny sprzedaży produktów oraz uprawnienia klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§3
Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.